Nieuwe regeling code 95

Gepubliceerd op 20 augustus 2020 om 14:03

Wat gaat er veranderen na 1 januari 2021: 

Op 30 juli 2020 is de nieuwe EU regeling in werking getreden. Deze regeling bekend onder de naam "Mobility Pack" heeft voor de beroepschauffeurs een aantal consequenties. Onder andere het rij- rusttijden besluit en cabotage  worden aangepast. 

Ook voor de verplichte nascholing Code 95 worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Wat er gaat veranderen en wat voor u van belang is behandelen we in deze column. 

Variatie in de trainingen code 95:

Er moet meer variatie komen in de gevolgde trainingen. Zo mag in de periode van 5 jaar slechts één cursus herhaald worden. de overige cursussen moet uniek zijn. Ook is het aantal uren e-learning beperkt tot 12 uur in een periode van 5 jaar. Bij de opgeknipte theorie trainingen moet het dagdeel a en b op opeenvolgende dagen gevolgd worden. Ook mag er in een periode van 5 jaar  slechts één training gevolgd worden die op basis van andere EU wetgeving verplicht is gesteld (bijv. pluimvee). ADR is hierop een uitzondering en mag voor 14 uur mee blijven tellen 

E-Learning:

Een e-learning cursus mag vier uur duren. met een maximum van 12 uur per periode van 5 jaar. De chauffeur kan dan nog 3 online cursussen volgen. Hierbij is het belangrijk dat het klassikale deel op de volgende dag gaat plaatsvinden.  

Opgeknipte cursussen:

Alle 'U" cursussen (theorie) die in opgeknipte vorm worden aangeboden krijgen nu de beperking dat het dagdeel A en dagdeel B op opeenvolgende dagen moet plaatsvinden. 

Een uitzondering is dat de opgeknipte "W" trainingen een periode van 10 dagen kent om dagdeel A en dagdeel B af te ronden.  

Variatie in de cursussen:

De verplichte nascholing moet een belangrijke bijlage leveren aan veilige, bewuste en kundige chauffeurs. In de richtlijn vakbekwaamheid zijn drie categorieën onderwerpen benoemd die in elke training naar voren moet komen. Dat zijn kennisonderwerpen, inzicht onderwerpen en toepassings- onderwerpen. In elke cursus moeten deze onderwerpen aan de orde komen. 

Overgangsperiode:

De regeling gaat in op 1 januari 2021. Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 meerdere van dezelfde cursussen heeft gevolgd dan blijven deze meetellen voor de huidige periode van 5 jaar. Wanneer na 1 januari er cursussen gevolgd worden die al eerder waren gevolgd dan tellen deze uren niet meer mee.

Wat betekent dit voor de chauffeur en de ondernemer:

Veel chauffeurs maar ook ondernemers hebben niet helemaal helder welke verschillende cursussen er door een chauffeur zijn gevolgd. Dit kan inhouden dat een chauffeur bij het verlengen van zijn code 95  te horen krijgt dat zijn uren niet compleet zijn omdat cursussen meerdere malen zijn gevolgd. Vooral bij het aannemen van nieuwe chauffeurs kan dit problemen opleveren. 

Verder zal het voor de ondernemer belangrijk zijn om een visie op opleiden te hebben en een gestructureerd opleidingsplan voor de chauffeurs te maken.  

Wat kan Safe Driving Academy voor u betekenen?

Al sinds lange tijd is Safe Driving Academy bezig om trainingen aan te beiden waarin veel aandacht is voor de afwisseling in de theorie en de praktijk. Met veel van onze relaties maken we aan het begin van een nieuwe periode van vijf jaar afspraken over welke cursussen met welke onderwerpen er gegeven gaan worden. Het voordeel van deze werkwijze is dat kosten inzichtelijk zijn maar ook de inhoud gestructureerd is. Het opleidingsplan kan naast de ontwikkeling van de chauffeur direct aansluiten op een schadepreventietraject van de verzekeraar.

Een goed onderbouwd opleidingsplan zal direct inspelen op de risico's die chauffeurs lopen en hoe we deze kunnen beperken of voorkomen. Het opleidingsplan zal dan ook misstaan in uw verplichte RI&E (risico inventarisatie en evaluatie).

Door onze jarenlange ervaring in het certificeren van cursussen en het leveren van maatwerk kunnen wij u helpen om voor uw chauffeurs een kwalitatief gedegen maar ook zinvol opleidingsprogramma te maken. 

Zo kunnen wij binnen de nieuwe regelgeving een gebalanceerd opleidingsprogramma bieden waarin er voor de chauffeurs voldoende uitdaging zit en variatie in theorie en praktijk. Wij bespreken dit graag kosteloos en vrijblijvend met uw onderneming

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.