Safe Driving Academy  is gespecialiseerd in het trainen & coachen van chauffeurs die het rijbewijs bezitten en vanwege de uitvoering van hun werkzaamheden veel rijden of vanwege de uitvoering van hun rit opdrachten verplicht zijn of de behoefte hebben om hun rijvaardigheid en kennis te vergroten en te onderhouden. Het team van medewerkers en trainers van Safe Driving Academy beschikt over meer dan 30 jaar ervaring in het trainen en coachen van chauffeurs. Chauffeurs die veel van onze diensten gebruik maken zijn onder andere; VIP en directiechauffeurs, taxichauffeurs, Geld en Waardetransport-chauffeurs, beroepsgoederenvervoerchauffeurs, personenvervoerchauffeurs, zakelijke chauffeurs particulieren etc. 

Als enige training en coaching organisatie maken wij voor al onze opleidingen, trainingen en coaching projecten gebruik van de methode van het 

"Onopvallend Veilig Rijden". Deze opleidingsmethode is ontwikkeld door de Politieacademie en wordt gebruikt voor het opleiden van politiemede-werkers, defensiemedewerkers, hulpdiensten etc.. In deze opleidingsmethode is er vooral aandacht voor het optimaal beheersen van het voertuig, de verkeersdeelname onder alle omstandigheden veilig en verantwoord is, bewuste gedragingen van bestuurders en actuele kennis. Wanneer dit door een chauffeur optimaal wordt toegepast zal hij als het ware anoniem in het verkeer zijn waardoor hij niet opvalt vanwege zijn gedragingen en dus veilig vlot en comfortabel zijn taak kan vervullen. Als u meer wilt weten over deze methode van training & coaching klik dan hier.    


Safe Driving Academy Exclusive verzorgt opleidingen voor chauffeurs die een bijzondere rit opdracht hebben zoals de zorg voor leden van de raad van bestuur, hoge overheidsfunctionarissen etc.. Dit is het directie en Vipvervoer. Daarnaast worden ook chauffeurs getraind in het Geld en waardetransport, security en beveiligingsdiensten, taxichauffeurs etc.. 

Andere activiteiten zijn:

- Risicobeheer en Preventie 

- Automotive Events

Voor dit onderdeel is een uitgebreid pakket van trainingen en opleidingen ontwikkeld die voldoen aan de hoogste eisen die door de opdrachtgevers worden gesteld. De trainingen Onopvallend Veilig Rijden zijn tevens doot het CCV gecertificeerd, en worden geëxamineerd door het CCV,  voor de opleiding CCV D1 en D2  en de bijbehorende applicatiedagen. Safe Driving Academy maakt voor de examinering voor de D3 opleiding gebruik van een TUV gecertificeerd Examenburo.

De trainingen die wij verzorgen en ontwikkelen worden steeds vaker gebaseerd op actualiteiten zoals dreigingen, onveiliger gevoel en de toenemende risico's. Het grootste deel van de door ons verzorgde trainingen zijn op maat samengestelde trainingen met daarin ook extra's als het rijden met gepantserde voertuigen, predictive profiling, security, en voortgezette voertuigbeheersing op de openbare weg en oefenterreinen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden Safe Driving Academy voor u kan hebben klik dan op de button of vul ons informatieformulier in.  


Het begrip een leven lang leren en ontwikkelen wordt steeds vanzelfsprekender. Ook in het verkeer is dit van toepassing. Het deelnemen aan het verkeer blijkt steeds risicovoller te worden. Meer voertuigen, files maar ook technische ontwikkelingen en de gedragingen van de mens dragen lang niet altijd bij aan veiliger worden in het verkeer. Uit de opgedane ervaring-en uit het verleden blijkt dat het grootste gedeelte van de rijbewijsbezitters na het behalen  van het rijbewijs geen aanvullende training heeft gevolgd of een kennisupdate heeft gehad. 

Het resultaat is dan ook dat het aantal verkeersslachtoffers en gewonden de laatste jaren weer toenemen. Ook de kosten van ongevallen stijgen jaarlijks. In 95% van alle incidenten in het verkeer blijkt dat het handelen of nalaten van het handelen heeft bijgedragen aan het ontstaan en de totale omvang van de schade. Ook weer gebaseerd op de methode van het Onopvallend Veilig Rijden hebben wij een pakket van trainingen ontwik-keld die aan de hoogste eisen van de opdrachtgevers voldoen, gecertificeerd zijn en onder toezicht staan van het CCV zodat ze ook meetellen voor de verplichte nascholing beroepschauffeur Code 95. Voor de verschillende groepen van chauffeurs hebben wij naast de maatwerk-producten een compleet pakket van trainingen ontwikkeld;

- Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer 

- Chauffeurs in het personenvervoer

- Chauffeurs in bestelauto/koeriersdiensten

- Zakelijke rijders

- Particulieren