Applicatie voor het geldig houden van het CCV D1 en D2 certificaat

Iedere chauffeur die zijn CCV D1 en/of CCV D2 certificaat heeft gehaald moet in de geldigheidsperiode van het certificaat tenminste 3 applicatie dagen volgen om het certificaat geldig te houden. Het CCV certificaat is immers een belangrijk certificaat. 

Met het geldig houden van dit certificaat wordt aangetoond dat de chauffeur over de kwaliteiten en vaardigheden beschikt om het bijzondere vak van directie-chauffeur uit te oefenen. De applicatie trainingen zijn dan ook bedoeld om de kwaliteit van de chauffeur te borgen.

Het toepassen van geleerde vaardigheden en kennis in de opleiding

In de opleiding CCV D1 en D2 wordt veel tijd besteed aan het aanleren van nieuwe vaardigheden in het autorijden. De nieuwe vaardigheden zijn van essentieel belang om de het werk van een directiechauffeur te kunnen uitvoeren. Dit is een proces wat eenvoudig lijkt maar best ingewikkeld is vanwege het feit dat de cursist al enige tijd over het rijbewijs beschikt en als zodanig in het verkeer zijn eigen methodiek van handelen (rijstijl) heeft ontwikkeld.

Een bekend gegeven is dat voor aangeleerde kennis geldt dat er sprake is van een betrek-kelijke korte houdbaarheid in het toepassen van de geleerde kennis en vaardigheden. Na afloop van de training wordt slechts 40% van de aangeleerde kennis direct toegepast, terwijl zes maanden na de training dit nog slechts 25% is. Na 1 jaar wordt er gemiddeld nog maar 15% van de kennis toegepast.   

Het nut en het belang van het volgen van applicatiedagen om de kennis op peil te houden is hiermee aangetoond. Voor een opdrachtgever van een directiechauffeur zal het van het grootste belang zijn dat zijn chauffeur op een hoog niveau kan en blijft presteren. 

De applicatie trainingen van Safe Driving Academy

Alle trainingen die door Safe Driving Academy worden gegeven hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de deelnemers aan de trainingen. De trainingen dragen dan ook direct bij aan de "Noodzaak van het leven lang blijven leren " en zijn door het CCV gecertificeerd voor de applicatiedagen van het CCV D1 en D2.

Wat doen we tijdens een applicatietraining

Wanneer u een training gaat volgen is het belangrijk dat dit gebeurd met een bepaald doel. De applicatietrainingen hebben als belangrijkste doel om de bestaande vaardigheden en kennis te actualiseren en vervolgens verder uit te breiden tot een afgesproken of gewenst niveau. Onze trainingen zijn er dan ook op gebaseerd om alle beschikbare middelen en mogelijkheden in te zetten om aan het eind van de training de doelstellingen te realiseren. Daarnaast moet het trainen natuurlijk ook "leuk" zijn. 

Veel voorkomende onderwerpen in de applicatietrainingen zijn, voertuigbeheersing, verkeersdeel-neming, beveiligingsrijtechnieken, voertuigontwikkeling, verkeersgedrag, hoger niveau van tech-nieken.    

Bij applicatietrainingen is het mogelijk om met verschillende niveaus van deelnemers te werken. Wij zorgen ervoor dat elke deelnemer op zijn eigen niveau voldoende trainingstijd krijgt om de doelstellingen op zijn niveau te bereiken. Een positief bijkomend effect van het trainen op verschillende niveau's is dat de deelnemers onderling veel van elkaar leren. 

Wat zijn de mogelijkheden die voor applicatietrainingen? 

Er zijn verschillende trainingen die bij uitstek geschikt zijn als applicatietraining. Dit varieert van een dag training tot meerdaagse training. Ook trainingen met een specifiek onderwerp als security, winter, gepantserd rijden bieden wij aan als applicatietraining. Indien gewenst maken wij ook programma's op maat voor u. Interesse neem contact met ons op voor de mogelijkheden.