Coaching en training voor Beroepschauffeurs:

De sector transport & logistiek heeft een groot economisch belang in Nederland waarin circa 673.000 personen werkzaam zijn. Ongeveer 20% van het totaal aantal arbeidsplaatsen wordt ingevuld door de beroepschauffeur. Net als in alle andere sectoren is het ook in deze sector van het grootste belang dat er veilig en verantwoord gewerkt wordt. Net als in andere sectoren zal ook 

deze sector zich moeten blijven ontwikkelen in het actualiseren van de kennis en vaardigheden. De sector transport en logistiek is immers jaarlijks goed voor 11% van alle dodelijke ongevallen op het werk. 

"Een leven lang blijven leren en ontwikkelen"

Een beroepschauffeur vervult een belangrijke rol in de sector. Zijn primaire taak is natuurlijk om de aan hem toevertrouwde rit opdracht conform de afspraak uit te voeren. Wat nog veel belangrijker is, is dat dit op een professionele, verantwoorde maar vooral veilige wijze wordt uitgevoerd. Tijdens zijn werkzaamheden vervult de beroepschauffeur een verantwoordelijke taak. Zo heeft hij de verantwoording over het 

voertuig (een groot financieel belang), de lading (naast het financiële belang gaat het ook om het belang van de eigenaar van de goederen) en ook over de veiligheid en welzijn van hemzelf zijn directe naasten maar ook de overige verkeersdeelnemers. 

"Kortom een vak met een missie" 

Het vak van de beroepschauffeur is dan ook zeker meer dan het rijden van "A naar B". De chauffeur dient niet alleen te beschikken over een uitstekende rijvaardigheid maar heeft ook te maken met het toepassen van de voor de chauffeur geldende wetten, regels en voorschriften zoals verkeers-wetgeving, vervoersdocumenten, rij- en rusttijden etc.. Daarnaast is de 

chauffeur in een steeds grotere mate de ambassadeur van de onderneming. Vanuit dit oogpunt gezien wordt van hem verwacht te beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden om in de praktijk zijn rol als ambassadeur van de organisatie  te kunnen uitvoeren.

"Verplichte Nascholing Code 95"

Om de veiligheid, imago en kwaliteit in het beroepsgoederen vervoer op een hoog peil te houden en daarnaast verder te ontwikkelen is er voor een beroepschauffeur de "Nascholing Code 95". In een periode van 5 jaar dient de chauffeur 35 uur training te volden om het gestelde doel te bereiken. Deze 35 uur training bestaat uit blokken/trainingen van tenminste 7 uur en zijn 

onderverdeeld in praktijktrainingen en theoretische trainingen (hierin kunnen ook praktijkonderwerpen zijn opgenomen). In de periode van 5 jaar dient er tenminste 1 praktijktraining te zijn opgenomen.

"Het trainen van professionele chauffeurs"

Wanneer mensen over de benodigde basisvaardigheden beschikken en je deze verder wilt gaan ontwikkelen dan heb je daarvoor veel kennis en ervaring nodig om dit op een succesvolle manier te kunne doen. Dit geldt ook voor het trainen en verder ontwikkelen van beroepschauffeurs. Chauffeurs en opdrachtgevers die hun chauffeurs moeten laten trainen lopen niet zelden tegen het 

probleem aan dat in het verleden gekozen trainingen niet aan het verwachtingspatroon voldoen waardoor chauffeurs vaak minder gemotiveerd zijn om een training bij te wonen.  

"De oplossingen en trainingen van Safe Driving Academy"

De door Safe Driving Academy opgedane ervaring in de afgelopen 16 jaar en de aanwezige kennis op het gebied van het trainen en coachen van chauffeurs hebben wij voor de sector beroepsgoe-deren en personen vervoer een pakket van trainingen ontwikkeld die gericht zijn op de praktische uitvoering van de werkzaamheden van de chauffeurs. Deze trainingen worden voortdurend verder ontwikkeld en aangepast aan de wensen van onze opdrachtgevers.

De door ons ontwikkelde training voldoen aan de eisen van het raamwerk Nascholing Code 95 welke door het CCV is opgesteld. Al onze trainingen zijn door het CCV gecertificeerd en tellen dus mee voor de 35 verplichte Nascholing. Het CCV houdt toezicht op deze certificeringen en controleert deze regelmatig.