Unieke praktijktraining Code 95 voor beroepschauffeurs!

De training "Specialistische Voertuigbeheersing Oefenterrein" is voor de deelnemers een bijzondere en unieke ervaring. Op het terrein van de Rijksdienst Wegverkeer bieden wij u een zeer realistisch en educatief programma aan. Het programma omvat naast een theoretisch onderdeel waarin aandacht wordt besteed aan voertuigbeheersing en risico bewustwording, 5 praktische onderdelen die door de deelnemers zelf worden uitgevoerd in het voertuig. De praktische onderde-len zijn gebaseerd of realistische situaties die in het verkeer  vaak voorkomen, en zorgen voor veel incidenten en ongevallen met ernstige gevolgen.

Meerdere chauffeurs op één dag trainen voor de praktijkuren!

Om de chauffeurs de praktijkuren voor de Code 95 te laten volgen zorgt dit vaak voor veel plan-ningstechnische problemen. per chauffeur dient in ieder geval 7 uur tijd beschikbaar gesteld te worden. Dat betekend dat er vaak maar één chauffeur per dag getraind kan worden. In de huidige tijd waarin capaciteit van chauffeurs en voertuigen beperkt is, is deze training een ideaal alterna-tief. Per dag kunnen er vanaf 6 tot circa 18 personen deelnemen om te voldoen aan de praktijk-uren Code 95. Dit kan op alle dagen van maandag tot en met zaterdag. De chauffeurs zijn dan na deze dag weer volledig beschikbaar en inzetbaar voor vervoersactiviteiten. Dit is voor u een behoorlijke besparing in de kosten maar ook voor de inzetbaarheid van de chauffeurs.

Locatie op het unieke testcentrum van de Rijksdienst Wegverkeer

De uitvoering van deze training zal plaatsvinden op het testcentrum van de Rijksdienst Wegverkeer in Lelystad. Dit terrein is speciaal geprepareerd voor dit soort trainingen. Op de oefengedeeltes op dit terrein kan er zonder risico van slijtage of schade met alle soorten voertuigen worden getraind. De delen van de baan die voor de oefeningen gebruikt worden staan onder een constante water-laag van 2 millimeter. De door ons gebruikte pilonnen zijn van een zeer zachte rubber samenstel-ling waardoor ze ook bij lage buitentemperaturen geen schades veroorzaken. De oefenruimtes en gedeeltes zijn zeer ruim van opzet zodat de deelnemers elkaar niet hinderen. De veiligheid wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van de veiligheidscoördinatoren van de Rijksdienst die toezicht houden.

Leerdoelen van de Training

Deze training wordt uitgevoerd volgens de nieuwste richtlijnen van het CCV voor de uitvoering van de Code 95 Nascholing trainingen. De belangrijkste leerdoelen die voor deze training zijn opgesteld zijn: Veilig, Bewust, Vaardig en Professioneel aan het verkeer deelnemen. Dit realiseren wij door zowel theoretisch als in de praktische oefening de kennis en vaardigheden te actualiseren en deze op een hoger niveau te brengen. Het voorkomen van incidenten/schades, en het beperken van de kosten zijn voor de chauffeur en voor de opdrachtgever 

Onderdelen die in de training behandeld worden

 

  • Theoretisch onderdeel (Kennis over voertuigbeheersing en voertuigdynamica, risicobesef)
  • Stuurmethoden ( Met de juiste stuurmethode voorkomt men het "op slot zitten" en behoud men een optimale controle over het voertuig)
  • Manoeuvreren ( Onderdeel wat zorgt voor veel schadegevallen, er wordt getraind op het uitvoe-ren van dit onderdeel in situaties met obstakels en een hoog risico)
  • Bochtentechniek ( Het sturen met het gaspedaal zorgt voor de juiste bochtsnelheid waarin de ideale lijn, brandstofbesparing en stabiliteit zorgen voor minder risico en slijtage)
  • Remweg en remtechnieken op nat wegdek (Reactietijd en Remweg zorgen voor de stopaf-stand. Het inschatten ervan blijkt lastig. Tevens wordt de noodstop en een noodstop met uitwij-ken getraind 
  • Remmen en uitwijken op glad wegdek* (Het maken van een noodstop en het uitwijken op glad wegdek is een bijzondere ervaring die hier zonder risico geoefend kunnen worden)

*Het unieke van deze oefening is dat deze ook wordt uitgevoerd met een gekoppelde oplegger.          Safe Driving Academy is hierin uniek en de enige opleider die dit onderdeel op een veilige en            verantwoorde wijze uitvoert.

7 Uur praktische Nascholing

De training Specialistische Voertuigbeheersing Oefenterrein is gecertificeerd bij het CCV onder de W02 Rijoptimalisatie.