Opleiding Directie / VIP chauffeurs:

Directie / VIP chauffeurs hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het verkeer. Tijdens het uitvoeren van hun werk zorgen ze ervoor dat de te vervoeren personen zich tijdens het vervoer comfortabel voelen, tijdig op de plaats van bestemming aankomen, en dat dit op een veilige manier gebeurd.  Vaak gaat het om het vervoer van de leden van de Raad van bestuur van ondernemingen, CEO's managers, hoog geplaatste functionarissen bij overheden en instanties.

Een directiechauffeur heeft naast zijn taak als chauffeur ook vaak de rol van persoonlijk assistent en zorgt voor een werkomgeving in de auto gebaseerd op vertrouwen, discretie. Daarnaast heeft hij de regie in de veiligheid van zijn te vervoeren personen. De taak van de directiechauffeur is dan ook meer alleen het vervoer van zijn te ver-voeren VIP. Beroepshouding is dan ook een aspect wat voor de directiechauffeur van het grootste belang is.  

De opleiding directiechauffeur:

Het vak van directiechauffeur is een uitdagend beroep met veel ver-antwoordelijkheid. Daar hoort uiteraard een kwalitatief goede oplei-ding bij. Naast het kunnen autorijden op een uitstekend niveau dient de chauffeur ook te beschikken over gevoel voor security, kennis van de infrastructuur te hebben, te kunnen plannen en organiseren en over goede sociale vaardigheden te beschikken waarbij discretie een belangrijke rol speelt.

Onze opleidingen:

De opleidingen Directie en Vip chauffeurs die wij verzorgen zijn gebaseerd op de lesmethoden van het Onopvallend Veilig Rijden. 

Deze methode komt voort uit de opleidingen die door de Politie wordt gebruikt voor de opleidingen van agenten, arrestatieteams en bijzondere eenheden. Deze manier van lesgeven is de basis voor een gedegen opleiding voor de directie- en Vip chauffeurs. Safe Driving Academy beschikt over meer dan 30 jaar praktische ervaring opgedaan in het verzorgen van gespecialiseerde rij training-en voor de chauffeurs van Overheidsdiensten, Ministeries, Justitiële instellingen, Multi Nationals, Beveiligingsdiensten en bedrijven, Geld en Waardetransporteurs, Banken en Verzekeraars, Hulpverleningsdiensten, Taxiondernemingen, Chauffeursdiensten.   

De opleidingen zijn erop gebaseerd om de cursisten te trainen en coachen om hun vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Vele door ons opgeleide chauffeurs zijn dan ook al vele jaren actief als een gewaardeerde chauffeur bij vooraanstaande bedrijven, organisaties en instanties.

Door de zeer gespecialiseerde kennis die wij hebben kunnen wij voor elke vraag een passende training aanbieden. Zelfs de basisopleidingen kunnen aangepast worden aan specifieke wensen van de opdrachtgever. Door de wensen van de opdrachtgever centraal te stellen in de mogelijk-heden tot opleiden kunnen wij zowel in de initiële opleidingen en ook in de vervolgopleiding het gewenste maatwerk leveren. Met deze mogelijkheden bieden wij unieke mogelijkheden voor onze opdrachtgevers.  Al onze trainingen zijn gecertificeerd door het CCV (onderdeel van het CBR) voor het officiële certificaat directiechauffeur CCV D1 en D2.  

Kwaliteit en prijs:

Dat de hoogst haalbare kwaliteit in opleiding niet duur hoeft te zijn bewijzen de tarieven die wij hanteren. In onze opleidingen wordt veel gereden en tijd besteed aan het trainen en ontwikkelen van de beno-digde vaardigheden. De gunstige en scherpe tarieven die wij hanteren realiseren wij  door te werken met een zeer efficiënte ingerichte orga-nisatie, een klein. kundig gedreven en vaardig team van medewer-kers, lage overheadkosten en verantwoorde winstmarges. 

Meer weten over de opleidingen prijzen en data: