Opleiding directiechauffeur CCV D1

Met deze opleiding legt u de basis voor het succesvol gaan werken als directiechauffeur van een Vip, CEO, manager, directielid of hooggeplaatste functionaris. Een directiechauffeur heeft tijdens zijn werk niet alleen de verantwoordelijkheid over de te vervoeren personen maar dient ook oog te hebben voor veiligheidsrisico's. Daarnaast begrijpt de chauffeur het belang van discretie, dienstbaarheid en gedraagt hij/zij zich als een correct gastheer. 

Met het afronden van de opleiding directiechauffeur CCV D1 laat u zien dat u over de juiste rijkwaliteiten en rijvaardigheden beschikt en toont de gewenste beroepshouding. 

De opleiding CCV D1:

De opleiding CCV D1 is er op gericht om de cursist hogere vaardigheden aan te leren op het gebied van het autorijden. De opleiding kent een theoretisch en praktisch gedeelte. Voor zowel de theorie als de praktijk dient ene examen afgelegd te worden. Een opleiding directiechauffeur is een inten-sieve training van 4 dagen met aansluitend een examen dag. Na het behalen van het CCV D1 certi-ficaat wat 5 jaar geldig is, dienen er tenminste 3 applicatiedagen te worden gevolgd en te worden geregistreerd. 

De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktische opleiding. Het theoretische gedeelte wordt gevolgd via een e-learning module. In deze module worden de onderwerpen: Beroepsvaardigheden, Verkeersveiligheid, Verkeersregels en Beveiliging behandeld.

Tijdens de praktische opleiding van 4 dagen met een examendag worden de volgende onderdelen behandeld:

Algemene onderwerpen:

Voertuigcontroles

Procedures

Navigatie

Veiligheidssystemen

Adaptive Cruise Control

Beroepshouding

Beveiligingsinzicht

Voertuigbeheersing:

Zithouding

Spiegelgebruik en afstelling

Accelleren

Remtechnieken

Noodstop's 

Stuurmethoden

Bochtentechniek 

 

Verkeersdeelneming:

Kijktechniek

Inhalen

In- en uitvoegen

Beslissingsvaardigheid 

Verkeersinzicht

Kruispunten

Uitvoeren routeopdracht

Instructievoertuig:

De praktische training wordt uitgevoerd in een instructievoertuig van Safe Driving Academy wat voldoet aan de door het exameninstituut gestelde eisen zoals dubbele bediening, extra spiegels  uit de voertuigklasse E wat is voorzien van de meest relevante veiligeidssystemen. Het instructievoertuig van Safe Driving Academy is een Mercedes Benz klasse E Limousine 300D voorzien van een Command Com navigatie-systeem en extra's zoals 360 graden camera, adaptive cruise control, Led Beam verlichting en 9 traps GTronic versnellingsbak. 

Wat kunt u verwachten tijdens deze training:

  • Maximaal twee cursisten per voertuig
  • Begeleiding van een ervaren instructeur 
  • Voertuigbeheersing Testcentrum RDW
  • Veel trainingskilometers 
  • Dagelijkse feedback na afloop van de training
  • Uitgebreide rapportage na afloop van de training
  • Vrijstelling voor de taxi-pas 
  • Op naam gesteld certificaat
  • Persoonlijke chauffeurspas 
  • Aantrekkelijke tarief applicatietrainingen

De duur van de training is 4 dagen met een examendag. De training wordt uitgevoerd vanaf een locatie die is overeengekomen. Het examen zal plaatsvinden vanuit de examenlocatie van het CCV/CBR in Leusden.

Kosten van de opleiding directiechauffeur:

Wij kunnen door onze manier van werken u tarieven aanbieden die zeer aantrekkelijk zijn waardoor de investering in de training zich snel weer terugverdiend. Voor het beste en snelste aanbod kunt u ons bellen of stuur ons een email.