Examens CCV D1 en D2 blijven ook

na 2021 bij het CCV

Nadat in 2018 door het CCV bekend is gemaakt dat men wilde stoppen met de examinering van de examens directiechauffeur CCV D1 en D2 is in samenwerking met het CCV en CBR een werkgroep geformeerd die heeft onderzocht wat de alternatieve mogelijkheden waren. Safe Driving Academy zich van het begin af aan in deze werkgroep samen met de andere opleiders hard gemaakt om het kwaliteitslabel van het CCV D1 en D2 certificaat te waarborgen

Na een verkenning in de markt met andere examinerende partijen is begin 2020 besloten om de directie van het CBR/CCV een gemotiveerd verzoek te sturen om hun standpunt te herzien.    

Wij zijn dan ook zeer verheugd te mogen melden dat het CBR/CCV besloten heeft de examinering van het Certificaat directiechauffeur voort te zetten na 2021.

Voor de gecertificeerd directiechauffeur blijft dan onverminderd overeind dat hij met het CCV D1 en D2 certificaat zich absoluut kan onderscheiden in het zakelijk personenvervoer. Het besluit van het CBR/CCV geeft tevens de ruimte om de huidige eisen voor het examineren te herbeoordelen en daar waar dit bijdraagt aan een kwalitatieve ontwikkeling van het certificaat dit zal worden aangepast. Ook in dit traject zal Safe Driving Academy zijn aandeel blijven leveren.