Vervolgopleiding na het behalen van het certificaat CCV D1 en CCV D2

 

Kan een directiechauffeur na het behalen van het CCV D1 en D2 certificaat zich nog verder ontwikke-len? Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden. In de vervolgopleidingen is een verdere pro-fessionalisering van de directiechauffeur de belangrijkste doelstelling. In de training wordt van de chauffeur verwacht dat hij zijn vaardigheden zowel in het verkeer als in de uitoefening van zijn beroep op een hoger niveau wil brengen. Voor het rijden betekend dit dat hij zijn handelingen in het verkeer op een "onbewust bekwame" wijze kan uitvoeren. Daarnaast heeft hij een onberispelijke beroepshouding waarin alle taken die voor de chauffeur van toepassing zijn gestructureerd en automatisch kan en zal uitvoeren. Zowel op het gebied van voorbereiding, controles, veiligheid en uiteraard in het verkeer is hij de zekere factor voor zijn opdrachtgever en zijn VIP.  

 

Waarom deze opleiding volgen?

Met het volgen en afronden van deze opleiding ontwikkeld u zich niet alleen in uw profes-sionele vaardigheden als chauffeur. U onderscheidt u op positieve wijze als Directie / Vip chauffeurs. Met de behaalde competenties uit deze opleiding D3 zijn inmiddels veel van de door ons opgeleide chauffeurs actief als chauffeur bij grote organisaties en instanties. Juist door uw keuze om te investeren in uw eigen ontwikkeling in uw vak laat u zien dat u behoort tot een professionele beroepsbeoefenaar. 

Deze opleiding is ook bij uitstek geschikt voor chauffeurs die actief zijn als Persoonsbeveiliger en Close Protection Officer. 

Beveiligingstechnisch rijden?

Als het om het onderwerp veiligheid gaat dan is het inmiddels een gegeven dat het geen vanzelf-sprekendheid is dat we ons op een veilige wijze in het openbaar kunnen plaatsen. In de opleiding ECE D3 wordt er veel aandacht besteed aan het begrip veiligheid, hoe potentiële dreigingen vroeg-tijdig waargenomen kunnen worden en hoe er in dergelijke situaties gehandeld kan worden. Dit alles in de context van uw rol als chauffeur, persoonlijk assistent of beveiliger in het verkeer. Alle onder-werpen die in de opleiding CCV D1 zijn behandeld komen nu ook weer aan de orde. Wel zal het ver-wachtingspatroon op de uitvoering van de onderwerpen uit de CCV D1 op een hoger niveau komen te liggen. De diverse handelingen zullen meer geautomatiseerd uitgevoerd dienen te worden. ook zal de cursist uitgedaagd worden om dit met meer wisselende snelheden te doen.

Daarnaast zal de opleiding worden uitgebreid met de volgende onderwerpen:

Beveiligingstechnisch rijden?

Als het om het onderwerp veiligheid gaat dan is het inmiddels een gegeven dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we ons op een veilige wijze in het openbaar kunnen plaatsen. In de opleiding ECE D3 wordt er veel aandacht besteed aan het begrip veiligheid, hoe potentiële dreigingen vroegtijdig waargenomen kunnen worden en hoe er in dergelijke situaties gehandeld kan worden. Dit alles in de context van uw rol als chauffeur, persoonlijk assistent of beveiliger in het verkeer.

Uiteraard komen de onderwerpen uit de CCV D1 en D2 opleiding ook nu weer aan de orde. De D3 kenmerkt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de chauffeur op het gebied van inzicht en handelen op een onbewust bekwame wijze waarbij er veel aandacht is voor zowel safety als security risico's.

Het resultaat van de opleiding ECE D3:

De doelstelling van deze training is dat de cursist de in de voorgaande trainingen en opleidingen gaat toepassen op een "onbewust bekwame" wijze. De wijze waarop hij zijn vaardigheden in het verkeer uitvoert is zijn tweede natuur geworden.  Hierbij dient hij te zorgen dat hij onder alle denkbare omstandigheden het voertuig kan beheersen en op een tijdige wijze kan handelen op de vroegtijdig waargenomen dreigingen en of afwijkingen. 

Het resultaat van de opleiding ECE D3:

De doelstelling van deze training is dat de cursist de in de voorgaande trainingen en opleidingen gaat toepassen op een "onbewust bekwame" wijze. De wijze waarop hij zijn vaardigheden in het verkeer uitvoert is zijn tweede natuur geworden.  Hierbij dient hij te zorgen dat hij onder alle denkbare omstan-digheden het voertuig kan beheersen en op een tijdige wijze kan handelen op de vroegtijdig waargenomen dreigingen en of afwijkingen. Onderwerpen die in deze training behandeld worden zijn:  

- Het voertuig onder alle denkbare omstandigheden optimaal kunnen beheersen

- Het representatieve karakter van de functie onder alle omstandigheden uitvoeren

- Vroegtijdig risicovolle situaties herkennen en hierop de-escalerend handelen 

- Kennis en professioneel gedrag op het gebied van security en persoonlijke veiligheids risico's 

- Optimale kennis van wegen en infrastructuur

- Beveiligingsrijtechnieken eventueel ook uit te voeren met ene observatie en/of back-up auto

- Op een veilige- en onopvallende wijze met wisselende (hogere) snelheden en in een constante vloeiende beweging deelnemen aan het verkeer

- Inzicht verkrijgen in de veiligheids- of agressierisico's  van de opdrachtgever en de namens hem te vervoeren personen 

Wat kunt u verwachten tijdens deze training:

  • Maximaal twee cursisten per voertuig
  • Begeleiding van een ervaren instructeur 
  • Voertuigbeheersing Testcentrum RDW
  • Veel trainingskilometers 
  • Dagelijkse feedback na afloop van de training
  • Dagelijkse feedback na afloop van de training
  • Uitgebreide rapportage na afloop van de training 
  • Op naam gesteld certificaat
  • Persoonlijke chauffeurspas 
  • Aantrekkelijke tarief applicatietrainingen

De duur van de training is 4 dagen met een examendag. De training wordt uitgevoerd vanaf een locatie die is overeengekomen. Het examen zal afgenomen worden door gecertificeerd extern examenbureau. Een deel van de training zal plaatsvinden in het buitenland.

Kosten van de opleiding directiechauffeur:

Wij kunnen door onze manier van werken u tarieven aanbieden die zeer aantrekkelijk zijn waardoor de investering in de training zich snel weer terugverdiend. Voor het beste en snelste aanbod kunt u ons bellen of stuur ons een email.