Opleiding directiechauffeur CCV D2 

Na het behalen van de CCV D1 opleiding waarin de basis is gelegd om als directiechauffeur aan het werk te gaan is het volgen van de CCV D2 opleiding een logische volgende stap voor een verdere ontwikkeling in uw chauffeurs vaardigheden. Nu u de smaak te pakken heeft van de opleidingsmogelijkheden die Safe Driving Academy heeft zal de opleiding CCV D2 u uitdagen om uw kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Met de opleiding CCV D2 laat u ook aan uw opdrachtgever zien dat u zich blijft ontwikkelen als een professioneel en vaardige directie-chauffeur.

 

Waarom deze opleiding volgen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze maatschappij aan het veranderen. Deze veranderingen hebben vooral invloed gehad op de mate waarin we ons veilig voelen en zonder dreiging kunnen bewegen in het maatschappelijke verkeer. Het is dan ook niet vreemd dat juist nu er een groeiende vraag is naar chauffeurs die zeer goed zijn opgeleid en beschikken over een grote mate van professiona-liteit. Een chauffeur die aan dit profiel voldoet zal zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen door het trainen en verder ontwikkelen van zijn vaardigheden. De opdrachtgever verwacht immers dat zijn chauffeur over alle benodigde vaardigheden en kunde beschikt om zijn werk te kunnen uitvoeren.

Waarom deze opleiding volgen?

Alle onderwerpen die in de opleiding CCV D1 zijn behandeld komen nu ook weer aan de orde. Wel zal het verwachtingspatroon op de uitvoering van de onderwerpen uit de CCV D1 op een hoger niveau komen te liggen. De diverse handelingen zullen meer geautomatiseerd uitgevoerd dienen te worden. ook zal de cursist uitgedaagd worden om dit met meer wisselende snelheden te doen.

Daarnaast zal de opleiding worden uitgebreid met de volgende onderwerpen:

- Rijden met hogere snelheden

- Inhaaltechnieken

- Functioneel gebruik versnellingsbak 

- Bochtentechniek 

- Rijden van ideale lijnen 

- Uitvoering bijzondere manoeuvres

- Besluitvaardig en adequaat handelen

- Multitasking 

- Beveiligingstactiek 

- Toepassen beveiligingstechnische rijden 

- Opstellen en uitvoeren van een routeplan

- Uitvoering van veiligheidsprocedures

Het einddoel van de opleiding  is:

Een belangrijk leerdoel in deze opleiding is het op ene hoog niveau besluitvaardig aan het verkeer deel te nemen waarbij u een offensief tolerante rijstijl laat zien. Daarnaast wordt van u verwacht dat u mogelijke bedreigende situaties vroegtijdig waarneemt en hierop zodanig handelt dat de veiligheid van uw Vip gewaarborgd blijft. De basiscompetenties van een directiechauffeur het op ene Vlot, Veilige en Comfortabele wijze rijden blijven tot op het laatste moment te worden uitgevoerd. Een bijzondere eigenschap van de CCV D2 directiechauffeur is dat zijn gedrag in het verkeer voor de overige weggebruikers zo onopvallend mogelijk is. 

Route(beveiligingsplan)

In de CCV D2 opleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan het opstellen en uitvoeren van een opdracht met een zogenaamd routeplan. Tijdens het examen zal de deelnemer de examenrit volgens aan de hand van een opgegeven opdracht met een door hem gemaakt routeplan gereden worden. Juist om de veiligheid van een VIP te kunnen waarborgen is een goede voorbereiding van essentieel belang. Zo zijn in een goed gemaakt routeplan de volgende gegevens opgenomen:  Safe places, belangrijke telefoonnummers, alternatieve routes etc. 

Wat kunt u verwachten tijdens deze training:

 • Maximaal twee cursisten per voertuig
 • Begeleiding van een ervaren instructeur 
 • Voertuigbeheersing Testcentrum RDW
 • Veel trainingskilometers 
 • Dagelijkse feedback na afloop van de training
 • Begeleiding maken routeplannen
 • Dagelijkse feedback na afloop van de training
 • Uitgebreide rapportage na afloop van de training 
 • Op naam gesteld certificaat
 • Persoonlijke chauffeurspas 
 • Aantrekkelijke tarief applicatietrainingen

De duur van de training is 4 dagen met een examendag. De training wordt uitgevoerd vanaf een locatie die is overeengekomen. Het examen zal plaatsvinden vanuit een examenlocatie van het CCV/CBR.

Kosten van de opleiding directiechauffeur:

Wij kunnen door onze manier van werken u tarieven aanbieden die zeer aantrekkelijk zijn waardoor de investering in de training zich snel weer terugverdiend. Voor het beste en snelste aanbod kunt u ons bellen of stuur ons een email.