"Hoe blijft de Directiechauffeur goed in zijn vak en wordt hij beter"

Gepubliceerd op 17 augustus 2020 om 12:37

Het antwoord op deze vraag ligt weliswaar voor de hand maar blijkt in de praktijk minder eenvoudig.  

Ik zal de visie van Safe Driving Academy hierop toe te lichten. Het behalen van het rijbewijs en het gebruik ervan daarna komt in grote lijnen neer op het aanleren van vaardigheden om aan de gestelde eisen die door het exameninstituut zijn gesteld te voldoen. Een goed vergelijk is de "basisschool" die we doorlopen hebben of het deelnemen aan sport. Zowel bij de basisschool als bij de sport is het belangrijk om de voorwaarden en de regels van de materie goed te kennen om door te stromen naar een volgend niveau. 

Bij autorijden is dit niet wezenlijk anders Het behalen van het rijbewijs is de basisopleiding voor het deelnemen aan het verkeer. Ook voor het beoefenen van een "sportieve activiteit" zijn de eerste trainingen bepalend voor het niveau waarop aan een activiteit kan worden deelgenomen. Elk mens kan zijn kennis en vaardigheden, dus ook voor het autorijden, verder ontwikkelen en verbeteren tot het voor hem hoogst bereikbare niveau. Het enig wat hiervoor nodig is de bereidheid om zich te ontwikkelen door training en coaching. Wat het uiteindelijke niveau van een chauffeur gaat worden is moeilijk van te voren in te schatten. Zelfs natuur talenten, denk hierbij aan Max Verstappen, hebben coaching en begeleiding nodig. Wat zou het niveau van Max zijn geweest als hij niet van jongs af aan de begeleiding en coaching heeft gehad? 

Het klinkt eenvoudig maar hoe zit het in de praktijk?

Het ontwikkelen van kennis om in de praktijk een hoger werk en denk niveau te bereiken, of een hoger niveau in sportieve prestaties te bereiken is eigenlijk voor iedereen vanzelfsprekend. Maar hoe zit dat met het autorijden? 

Na het behalen van het rijbewijs is er geen enkele prikkel aanwezig om zich verder te ontwikkelen. Vaak ontbreekt het aan interesse, maar ook zelfoverschatting en de onbekendheid van de mogelijkheden om zich te ontwikkelen als chauffeur naar een volgend niveau in autorijden zijn redenen waarom dit niet gebeurd. 

Het autorijden is voor velen een activiteit geworden die men geautomatiseerd uitvoert, waarbij vaak ook een eigen interpretatie van de wijze waarop men met de gewenste vaardigheden in het verkeer omgaat. Dit is een logisch gevolg omdat er niemand is die de wijze waarop een chauffeur aan het verkeer deelneemt beoordeeld en verder traint waardoor het autorijden geen automatisme meer is maar een bewuste handeling. 

Is autorijden topsport?

Uitgaande van mijn eigen ervaringen die ik in de afgelopen jaren in dit vak heb opgedaan kan ik dat wel bevestigen. Niet op het gebied van de verdiensten maar wel om de inspanningen die een chauffeur moet doen om zijn behaalde niveau te onderhouden en verder te ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is de directiechauffeur die de bereidheid heeft ondanks zijn jarenlange ervaring trainingen te blijven volgen om zijn bestaande niveau te actualiseren en waar mogelijk ook verder te ontwikkelen. Daarmee kom ik op de kern van de titel van deze column "Hoe blijft de Directiechauffeur goed in zijn vak en wordt hij beter". Het vergelijk met topsport komt hierin ook weer naar voren. Een sporter zal met de juiste trainer coach het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dit is ook het geval voor een chauffeur die specialistische rij trainingen volgt. 

Relatie tussen instructeur en cursist:

Het ontstaan van specialistische rij-trainingen en rij-opleidingen is voor een belangrijk deel ontstaan vanuit de verkeersschool van de politie later de politieacademie. Er is een kleine groep geweest die vanuit hun werk bij de politie besloten hebben deze opleidingen in een voor de particuliere sector te gaan uitvoeren en verder te ontwikkelen. 

Wat bijzonder hierin is dat er veel chauffeurs zijn die een bijzondere relatie hebben opgebouwd met hun trainer coach (instructeur) die ervoor gezorgd hebben dat het presteren van de chauffeur op het hoogste niveau is en blijft. Of het nu gaat om rijvaardigheden, voertuigbeheersing of security aangelegenheden het onderliggende vertrouwen en bereidheid tot "leren" is optimaal aanwezig tijdens trainingen. 

Ontwikkeling in de toekomst:

De groep van instructeurs en trainers die op deze wijze een speciale band en relatie hebben met hun chauffeurs (cursisten) is aan het afnemen vanwege hun leeftijd. Het is daarom belangrijk dat er een nieuwe generatie gaat komen die de mogelijkheid heeft om tijdens trainingen en opleidingen een zelfde vertrouwensband op te bouwen als de huidige groep instructeurs heeft met hun cursisten. Het aanbod van instructeurs wat de ambitie en vaardigheden hebben om dit bijzondere vak te kunnen blijven uitvoeren is erg gering. 

Safe Driving Academy heeft een belangrijk doel gesteld om in nieuwe instructeurs te investeren om de toekomst van het blijven trainen en coachen van chauffeurs op het huidige niveau te kunnen borgen. De bereidheid van Tim Swanborn om zijn kennis te delen en over te dragen aan de nieuwe groep van instructeurs is dan ook bijzonder en zegt veel over zijn professionaliteit.

Op deze wijze kunnen wij de specialistische rij-opleidingen en rij-trainingen op het huidige hoge kwaliteitsniveau blijven uitvoeren. Inmiddels heeft Barry van der Laan de eerste stappen gezet. Deze instructeur zal in de komende tijd de ambities die hij heeft maar ook zijn enthousiasme verder blijven ontwikkelen. 

Hiermee is de eerste stap gezet voor een nieuwe generatie van specialistische instructeurs. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.