Procedure verlengen code 95

Gepubliceerd op 4 september 2020 om 10:04

Wat zijn de procedures bij het verlengen van het rijbewijs of het aantekenen van de Code 95 wanneer men gebruik maakt van de Corona maatregel waarin is bepaald dat er 9 maanden uitstel is verleend. Gebleken is dat deze uitstelregeling een aantal voorwaarden kent die niet direct uit de gepubliceerde berichten blijken. Wij hebben dit onderzocht en nagevraagd. In dit artikel zullen we de voorwaarden toelichten. 

Verlopen rijbewijzen: 

Een rijbewijs wat tussen 1 februari 2020 en 300 november 2020 verloopt kan gebruik maken van een uitstel periode van 9 maanden om het verlopen rijbewijs te verlengen. U dient hierbij echter wel rekening te houden met het feit dat de datum waarop het rijbewijs is of gaat verlopen als uitgangspunt wordt genomen.

Een voorbeeld:

Een rijbewijs wat op 1 maart 2020 is verlopen krijgt dus 9 maanden uitstel gerekend vanaf             1 maart 2020. Het rijbewijs moet dus voor 1 december 2020 verlengd zijn

Verlopen Code 95:

De Code 95 aantekening die op het rijbewijs vervalt tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 mag dus met 9 maanden uitstel opnieuw geldig gemaakt worden. Er zijn echter diverse voorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden. 

  1. De verloopdatum van de code 95 is ook de datum waarop de 9 maanden uitstel gaat tellen. Dit is dus gelijk aan de situatie bij een rijbewijs. 
  2. Indien de code 95 wordt afgerond ontvangt men een zogenaamde Verklaring Van Nascholing (de VVN). De datum op deze verklaring is bepalend voor de datum waarop de Code 95 wordt aangetekend.
  3. Als de datum van deze verklaring ligt binnen de 6 maanden na het verlopen van de Code 95 dan zal de datum op de verklaring van Nascholing worden aangehouden als begindatum. Als men hier gebruik van maakt dan kan de geldigheid van de Code 95 op deze wijze verlengd worden met maximaal 6 maanden
  4. Als de datum van deze verklaring tussen de 6 en 9 maanden ligt dan wordt de verloopdatum van de Code 95 als startdatum voor de nieuwe periode van 5 jaar aangehouden.   

Een voorbeeld: 

Code 95 verloopt op 10 september 2020. De laatste dag nascholing wordt op 1 januari 2021 gevolgd. Dit is ook de datum van de Verklaring Van Nascholing. De code 95 komt dan op het rijbewijs van 01-01-2021 tot 01-01-2026. Volgt hij de laatste training op 10 april 2021 dus binnen de 9 maanden, dan wordt zijn rijbewijs verlengd met van 10 september 2020 tot 10 september 2025. 

Administratieve Code 95 (oudere chauffeurs voor 1955)

De chauffeurs die vanwege hun leeftijd de Code 95 zonder nascholing hebben verkregen mogen tot 1 november 2020 blijven rijden. Vanaf deze datum kunnen ze de Code 95 behouden als ze de verplichte nascholing van 35 uur hebben gevolgd.

(bron: rvo https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/rijbewijs)

Voor de transportbedrijven en chauffeurs extra administratieve last

Door de vele verschillende regels die nu van toepassing zijn zal het voor menig chauffeur maar ook voor de transportondernemer beteken dat ze extra tijd moeten investeren om het verlopen en geldig houden van rijbewijzen en vakbekwaamheid te monitoren. Ook gaat hierdoor meer diversiteit ontstaan waarop voor de meeste chauffeurs de Code 95 verloopt.

Safe Driving Academy kan u daarin ontzorgen: 

Door een goede inventarisatie vooraf kunnen wij de geldigheid van Code 95 en de gevolgde trainingen voor de chauffeur en de transporteur vastleggen. Dat geeft u de kans om samen met ons voor de periode na 1 januari 2021, waarin er ook wijzigingen komen in de te volgen cursussen Code 95, een gedegen opleidingsplan af te spreken. Bel ons voor meer informatie op                          +31 850043825  of mail uw vraag naar info@safedrivingacademy.nl . Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken.